Yivli tıxac

Yivli hissələrin qapanmasında istifadə edilən fitinq.