Mufta

Eyni  boru kəməri içində iki eyni diametrli,
yuvaları olmayan boruları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur

Kod Ölçüsü (mm) Paket (Ədəd) Qutu (Ədəd)
HFM.1000.20 20 50 350
HFM.1000.25 25 50 250
HFM.1000.32 32 30 150
HFM.1000.40 40 14 70
HFM.1000.50 50 10 50
HFM.1000.63 63 8 40