HILL FAN
kompozit
boruları

HILL FAN
PPR sadə
borular

HILL FAN
rulon
boruları

Çöl yivli
rakor

İç yivli
rakor

Dirsək çöl
yivli

Dirsək iç
yivli

Dirsək
45°

Dirsək
90°

Üçlük çöl
yivli

Üçlük
içyivli

Üçlük
keçid

Sadə
Mufta

Mufta
keçid

Mufta çöl
yivli

Mufta iç
yivli

Hərəkətli
mufta

Filtir
45°

Yivli
tıxac

Ventil qırmızı
qulplu 90 °

Ventil xrom
qulplu 90 °

Yuvarlaq
ventil

Qapama
başlığı- Tıxac

Xamut
sadə

Kombi
dəsti

Filtir
90°