Kanalizasiya boruları

Dirsək 45°

Dirsək 90°

Üçlük 45°

Üçlük 90°

Mufta

Mufta kecid

Qapama başlığı-Tıxac

S sifon